Government • 2022 • past ranking

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

IČO 31340822

Good buyer. Tender documentation is well prepared, thus there is no need to modify or cancel the procedure. Small number of firms does not recieve majority of contracts.

5.
ranking
75%
zIndex

Buyer's statement

Spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. (ďalej len „spoločnosť TIPOS“) ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) realizuje svoju obchodnú činnosť vo vysoko konkurenčnom prostredí.


Spoločnosť TIPOS realizuje zákazky plne v režime Zákona, ako aj zákazky, ktoré spadajú pod výnimky zo Zákona (neprebiehajú v režime Zákona) a sú zadávané napr. priamo Vysielateľom, čo môže skresľovať dané ukazovatele. Na základe uvedeného nie je možné posúdiť dané hodnotenie, ktoré objektívne nehodnotí špecifiká každého jedného verejného obstarávateľa.

Bidder participation

Is the level of competition satisfactory?   detailed info 

49%
average 51%
Largest contracts
Industry
Bids
Komplexné zabezpečenie stávok hazardných hier a nelotériových produktov
Recreational, cultural and sporting services
2
Ø1 in industry
SMS žreby
Postal and telecommunications services
1
Ø1 in industry
Nákup motorových vozidiel - Nákup motorových vozidiel - Časť 2 - COMBI
Motor vehicles
5
Ø2 in industry
Zabezpečenie umiestnenia a odvysielania komunikátov
Recreational, cultural and sporting services
1
Ø1 in industry
Právne služby
instustry not specified
2
Ø2 in industry

Winner concentration

Isn't majority of contracts awarded to small circle of firms?   detailed info 

100%
average 90%
Largest suppliers Contracts count Contracts volume EUR
IGT Global Services Limited
1 179,401,010
Slovak Telekom, a.s.
6 1,122,115
C.E.N. s.r.o.
31 702,098
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
14 615,307
MAC TV s.r.o.
9 435,627
Other suppliers 388 188,885,378

Pro-competitive tools

Does the buyer foster the competition by using the available tools?   detailed info 

52%
average 53%
Tool Contracts count
Extended deadlines 62% (8 from 13)
Nonprice competition 18% (4 from 22)
Division into lots 14% (3 from 22)
E-auction 0% (0 from 22)
Innovative procedure 0% (0 from 22)

Public procurement share on total purchases

What fraction of purchases was made under procurement law?   detailed info 

54%
average 54%
Average values displayed

Competitive contracting

How often does buyer use non-competitive procedures?   detailed info 

100%
average 96%
No contracts in negotiated procedure without publication.