Government • 2022 • past ranking

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

IČO 36038351

Good buyer. Buyer does not modify or cancel tenders which fosters competition. Buyer uses e-auctions to achieve lower prices.

8.
ranking
74%
zIndex

Buyer's statement

Verejný obstarávateľ LESY Slovenskej republiky, š.p. vo väčšej miere využíva dynamické nákupné systémy, ktoré sú počas svojho trvania otvorené pre všetkých kvalifikovaných dodávateľov.

Všetky vyhlásené zákazky sú zverejňované nielen na profile verejného obstarávateľa v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, ale aj na webstránke verejného obstarávateľa vrátane zákaziek s nízkou hodnotou, čo umožňuje väčšiemu počtu záujemcov prihlásiť sa do verejných obstarávaní.

Verejný obstarávateľ aktívne uplatňuje sociálne a environmentálny aspekty vo verejnom obstarávaní.

Oproti hodnoteniu v roku 2019 sa znížil ukazovateľ „Podiel verejných zákaziek na celkových nákupoch“ z dôvodu, že sa verejný obstarávateľ zapojil do nákupov cez centrálnu obstarávaciu organizáciu – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pri veľkých zákazkách (elektrická energia, zemný plyn, služby mobilných operátorov) ako aj z dôvodu zvýšenia limitov na zákazky bez verejného obstarávania v zmysle novelizácie zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Zníženie ukazovateľa „Počet ponúk“ na zákazky vyhlasované verejným obstarávateľom je spôsobený špecifickosťou potrieb a oblasťou hospodárenia (lesné hospodárstvo), v ktorej verejný obstarávateľ pôsobí a tiež počtom potencionálnych dodávateľov schopných zabezpečovať dodanie tovarov a služieb potrebných pre tak veľkého verejného obstarávateľa, akým LESY Slovenskej republiky, š.p. nepochybne sú. V ďalšom rade je počet predkladaných ponúk ovplyvnený aj obavou dodávateľov predkladať ponuky na zákazky, ktorých výsledkom sú dlhodobé zmluvy z dôvodu meniacej sa situácie na trhu v poslednom období v dôsledku nepredvídaných okolností (pandémia Covid 19, konflikt na Ukrajine).


Bidder participation

Is the level of competition satisfactory?   detailed info 

39%
average 51%
Largest contracts
Industry
Bids
Priebežné sledovanie pohybov dreva - Komplexná metodická podpora, doplnenie Informačného systému o potrebné funkcionality a následná systémová a užívateľská podpora
System and support services
1
Ø1 in industry
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu (2019-2023)
Financial and insurance services
1
Ø2 in industry
Hydraulické ruky
Machinery for mining, quarrying, construction equipment
3
Ø2 in industry
Podvozky na odvoz dreva
Motor vehicles
2
Ø2 in industry
AB OZ Košice - zateplenie a obnova fasády
Works for complete or part construction and civil engineering work
13
Ø5 in industry